Raty 0 %

Wymagane dokumenty:

Od osoby fizycznej :

 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa, legitymacja emeryta i rencisty, legitymacja służbowa)- NIE JEST KONIECZNY.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach. Do 5000,00 zł raty bez zaświadczeń !!!

  Emeryci i renciści :
 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość - legitymacja emeryta lub rencisty,
 • Oryginał ostatniego odcinka lub zaświadczenie z ZUS,
 • Kserokopia orzeczenia komisji lekarskiej (dotyczy wyłącznie rencistów poniżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn) lub inny dokument z wyszczególnioną datą do kiedy renta jest przyznana,

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą:
 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa),
 • Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia),

oraz:

Księga przychodów i rozchodów :

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc),
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące lub kserokopie deklaracji PIT-5 lub PIT-5L za ostatnie 3 miesiące (kserokopie deklaracji PIT-5 lub PIT-5Lpowinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów).

  Ryczałt :
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc),
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc)
 • Informacja z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania podatku lub kserokopie deklaracji PIT-27 (półroczny) lub PIT-28 (roczny) - kserokopie powinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów,
 • Oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.

  Karta podatkowa :
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc),
 • Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc)
 • Decyzja o ustaleniu wysokości kwoty podatku wynikającego z karty podatkowej (deklaracja PIT-17),
 • Oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.

  Od osoby prowadzącej działalność rolniczą :
 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa),
 • Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa.

  Maksymalna miesięczna rata, nie może przekroczyć 50 % dochodu netto Kredytobiorcy.
Producenci
Kategorie
Produktów w koszyku: 0
Do zapłaty: 0,00 zł

zobacz szczegóły koszyka

Newsletter
Nasze Salony
SKLEP CAR AUDIO
Kielce, ul. Stefana Okrzei 42
tel. 41 344 14 35
kom. 503 018 881
e-mail: audiocar@audio-car.pl
SKLEP HOME AUDIO
Kielce, ul. Stefana Okrzei 42
tel. 513 029 888
e-mail: sklep@terapiadzwieku.pl